ნათია ფაშურიშვილი

01024075000 - საქართველო
მონაწილეობის ჩამონათვალი
კომპანიამონაწილეობათარიღიდოკუმენტაცია
შპს ჯინჯერ პერსონალი დირექტორი მაისი 20, 2014დოკუმენტაცია
შპს ჯინჯერ პერსონალი დირექტორი აპრილი 23, 2014დოკუმენტაცია
საკუთრების ინტერესების ჩამონათვალი
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია