ჯემალ მეგრელიძე

61004005073
ბოლო განახლება: 29.05.2021 01:34
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქობულეთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №466 ძველი საიდენტიფიკაციო კოდი: 146960517