ქეთევან მიქაძე

01027029669
ბოლო განახლება: 28.05.2021 00:38
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:ინდივიდუალური მეწარმე
რეგისტრაციის თარიღი:15 აპრილი 2011
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. თბილისის, სამგორის რაიონში, შუამთის ქ., კორ. ა, ბ. 43
სტატუსი:რეგისტრაცია გაუქმებულიასაკუთრების ინტერესების ჩამონათვალი
კომპანიაწილითარიღიდოკუმენტაცია