ევრაზიის ინსტიტუტი

202461807
ბოლო განახლება: 10.08.2022 05:01
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:22 სექტემბერი 2009
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, დიდუბის ქ., №4 კორპ. №3, ბ. 17
ელ.ფოსტა:politforumi@gmail.com
სტატუსი:რეგისტრირებულიაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია