საქართველო-ჩინეთის ეკონომიკურ-კულტურული განვითარების ცენტრი

404520700
ბოლო განახლება: 29.06.2022 21:11
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:3 ოქტომბერი 2016
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, გერგეთის ქუჩა N3
ელ.ფოსტა:Ghviniashvili@gmail.com
სტატუსი:რეგისტრირებულიაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია