კომპანიის შესახებ

დასახელება: სს ფოთის აეროპორტი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 215080695
სამართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი: ივლისი 08, 1997
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი: საქართველო, ქ. ფოთი, 26 მაისი ქ, №4 
ელ. ფოსტა: info@rakeen.ge  

კომპანიასთან დაკავშირებული პირები

პირი მონაწილეობა თარიღი დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რეაბილიტაცია დირექტორი იანვარი 31, 2017 დოკუმენტაცია
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი "აღსრულების ეროვნული ბიურო" გაკოტრების მმართველი იანვარი 31, 2017 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რეაბილიტაცია დირექტორი დეკემბერი 08, 2016 დოკუმენტაცია
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი "აღსრულების ეროვნული ბიურო" მეურვე დეკემბერი 08, 2016 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რეაბილიტაცია დირექტორი დეკემბერი 07, 2016 დოკუმენტაცია
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი "აღსრულების ეროვნული ბიურო" მეურვე დეკემბერი 07, 2016 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რეაბილიტაცია დირექტორი ნოემბერი 28, 2016 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რეაბილიტაცია დირექტორი ნოემბერი 25, 2016 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება რეაბილიტაცია დირექტორი ოქტომბერი 13, 2016 დოკუმენტაცია
დავით ჯებაშვილი დირექტორი აგვისტო 31, 2015 დოკუმენტაცია
დავით ჯებაშვილი დირექტორი დეკემბერი 02, 2014 დოკუმენტაცია
ირაკლი გელენიძე დირექტორი სექტემბერი 02, 2013 დოკუმენტაცია
გელა მიქაძე დირექტორი ივლისი 08, 2011 დოკუმენტაცია
გელა მიქაძე დირექტორი ივნისი 04, 2010 დოკუმენტაცია
ბორისი ლოლუა დირექტორი მაისი 17, 2010 დოკუმენტაცია