კომპანიის შესახებ

დასახელება: შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 205138493
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი: მარტი 28, 2006
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გაზაფხულის ქ., №14
ელ. ფოსტა: posta@.gig.ge
ბოლო განახლება: 28.09.2019 18:22

კომპანიასთან დაკავშირებული პირები

პირი მონაწილეობა თარიღი დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი აგვისტო 29, 2019 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ნოემბერი 26, 2018 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი ნოემბერი 26, 2018 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ნოემბერი 16, 2018 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი ნოემბერი 16, 2018 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ნოემბერი 08, 2018 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი ნოემბერი 08, 2018 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი აპრილი 03, 2018 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი აპრილი 03, 2018 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი მარტი 14, 2018 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი მარტი 14, 2018 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი თებერვალი 28, 2018 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი თებერვალი 28, 2018 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი სექტემბერი 14, 2017 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი სექტემბერი 14, 2017 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ივნისი 21, 2017 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი ივნისი 21, 2017 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი ივნისი 21, 2017 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ივნისი 21, 2017 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი მაისი 15, 2017 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი მაისი 15, 2017 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი მარტი 23, 2017 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი მარტი 23, 2017 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი თებერვალი 03, 2017 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი გენერალური დირექტორი თებერვალი 03, 2017 დოკუმენტაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი იანვარი 24, 2017 დოკუმენტაცია
დავით ბეჟუაშვილი აღმასრულებელი დირექტორი იანვარი 24, 2017 დოკუმენტაცია
ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი არააღმასრულებელი დირექტორი იანვარი 13, 2011
ზაალ სადუნიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი იანვარი 13, 2011
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი მაისი 02, 2011
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი იანვარი 13, 2011
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი სექტემბერი 20, 2010
ზაალ სადუნიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი ივლისი 06, 2010
ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი არააღმასრულებელი დირექტორი მაისი 02, 2011
ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი არააღმასრულებელი დირექტორი სექტემბერი 20, 2010
ზაალ სადუნიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი სექტემბერი 20, 2010
პაპუნა ტოლიაშვილი არა-აღმასრულებელი დირექტორი სექტემბერი 16, 2011
ზაალ სადუნიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი ოქტომბერი 19, 2011
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ნოემბერი 11, 2011
პაპუნა ტოლიაშვილი არა-აღმასრულებელი დირექტორი ნოემბერი 11, 2011
პაპუნა ტოლიაშვილი არა-აღმასრულებელი დირექტორი ოქტომბერი 19, 2011
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ოქტომბერი 19, 2011
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი სექტემბერი 16, 2011
ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი არააღმასრულებელი დირექტორი ივლისი 06, 2010
ზაალ სადუნიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი სექტემბერი 16, 2011
ზაალ სადუნიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი მაისი 02, 2011
ზაალ სადუნიშვილი ხელმძღვანელი მარტი 18, 2010
ზაალ სადუნიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი ნოემბერი 11, 2011
ზაალ სადუნიშვილი ხელმძღვანელი აპრილი 26, 2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი აპრილი 26, 2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი მარტი 18, 2010
ზაალ სადუნიშვილი ხელმძღვანელი თებერვალი 25, 2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი იანვარი 25, 2010
ზაალ სადუნიშვილი ხელმძღვანელი იანვარი 25, 2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი თებერვალი 25, 2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი აპრილი 30, 2010
ზაალ სადუნიშვილი გენერალური დირექტორი აპრილი 30, 2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ივნისი 10, 2010
ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი არააღმასრულებელი დირექტორი ივნისი 10, 2010
ზაალ სადუნიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი ივნისი 10, 2010
ზაალ სადუნიშვილი გენერალური დირექტორი ივნისი 04, 2010
ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი ივნისი 04, 2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი მაისი 04, 2010
ზაალ სადუნიშვილი შეზღუდული უფლებამოსილება მაისი 04, 2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ივნისი 04, 2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ივლისი 06, 2010
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ივლისი 19, 2013
ვლადიმერ ბაკურაძე აღმასრულებელი დირექტორი თებერვალი 27, 2014
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი მაისი 13, 2014
ვლადიმერ ბაკურაძე აღმასრულებელი დირექტორი მაისი 13, 2014
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი თებერვალი 27, 2014
ვლადიმერ ბაკურაძე აღმასრულებელი დირექტორი იანვარი 10, 2014
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი აგვისტო 28, 2013
ვლადიმერ ბაკურაძე აღმასრულებელი დირექტორი აგვისტო 28, 2013
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი იანვარი 10, 2014
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი მაისი 04, 2015
ვლადიმერ ბაკურაძე აღმასრულებელი დირექტორი მაისი 04, 2015
ვლადიმერ ბაკურაძე აღმასრულებელი დირექტორი ოქტომბერი 02, 2015
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ნოემბერი 03, 2015
ვლადიმერ ბაკურაძე აღმასრულებელი დირექტორი ნოემბერი 03, 2015
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ოქტომბერი 02, 2015
ვლადიმერ ბაკურაძე აღმასრულებელი დირექტორი სექტემბერი 29, 2015
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ივნისი 03, 2015
ვლადიმერ ბაკურაძე აღმასრულებელი დირექტორი ივნისი 03, 2015
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი სექტემბერი 29, 2015
ვლადიმერ ბაკურაძე დირექტორი აგვისტო 15, 2013
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი აგვისტო 15, 2013
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი იანვარი 26, 2012
ნათელა თურნავა აღმასრულებელი დირექტორი იანვარი 26, 2012
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი იანვარი 27, 2012
ზაალ სადუნიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი იანვარი 26, 2012
პაპუნა ტოლიაშვილი არა-აღმასრულებელი დირექტორი იანვარი 26, 2012
პაპუნა ტოლიაშვილი არა-აღმასრულებელი დირექტორი ნოემბერი 22, 2011
ზაალ სადუნიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი ნოემბერი 22, 2011
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი იანვარი 26, 2012
ნათელა თურნავა აღმასრულებელი დირექტორი იანვარი 27, 2012
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი თებერვალი 07, 2012
ნათელა თურნავა აღმასრულებელი დირექტორი აგვისტო 05, 2013
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი აგვისტო 15, 2013
ვლადიმერ ბაკურაძე აღმასრულებელი დირექტორი აგვისტო 15, 2013
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი აგვისტო 05, 2013
ნათელა თურნავა აღმასრულებელი დირექტორი ივლისი 19, 2013
ნათელა თურნავა აღმასრულებელი დირექტორი თებერვალი 07, 2012
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი მარტი 09, 2012
ნათელა თურნავა აღმასრულებელი დირექტორი მარტი 09, 2012
შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ჩემექსიმინტერნეშენალი პარტნიორი ნოემბერი 22, 2011